YASAL UYARI !!! 03.04.2020 TARİHLİ 89780865-153 NOLU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNE İSTİNADEN BU İŞYERİNE MASKESİZ GİRİLMEZ!

HİZMETLERİMİZ


Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin,
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak; bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

b) Muhasebe sistemlerini kurmak,geliştirmek;işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

c) Yukarıda ki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak; inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek; tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.Bkz : SM, SMMM, YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

Kanun No : 3568 - Resmi Gazete No : 20194 Kabulü : 1.06.1989 - R.G.Tarihi : 13.6.1989